Файлове за сваляне:

Класиране по полярната крива -Polar curve scoring

Правила за килови регати 2022 на Българската Ветроходна асоциация

Международни упътвания за провеждане на регати

БФВ – Правила_регати_Килови_12.2020

Допълнение-No-1-на-Правилата-за-провеждане-на-регати-за-килови-яхти

Standard Notice of Race 2022

Standard Sailing Instructions 2022

Насоки при организиране на регатите

Alternative Starting Penalty Development  Rule

 – Смяна на членове на екипажа

Съобщения на регатния офицер по УКВ

Бланкова форма за електронно записване

Entry Form Бланка  за подписване от шкипера

ORC Championship Rules 2022

ORC Championship Checklist 2022