Доброволци:

 

   Максим Гасиумянц – Подарил сайта

 

   Пламена Лъчезарова  – Юрист на БВА

 

   Десислава Тасева  –  Счетоводител на БВА

 

     Общ работник

   Стефан Варадинов  – IT